InfoSibiu.eu

Convocare Colegiu de conducere CCIA Sibiu – sesiune ordinară

Convocare Colegiu de conducere CCIA Sibiu – sesiune ordinară 14 martie 2022

Documente sesiune Colegiu:

 1. Raport preşedinte interimar
  1. Raport de ativitate preşedinte interimar
  2. Statistica pe domenii – top 2021 cu valori din 2020
 2. Situaţie membri
  1. Situaţie membri CCIA Sibiu
  2. Raport situaţie membri
 3. Aprobare colaborări şi încheiere parteneriate
  1. Hotărâre colaborări CCIA Sibiu
  2. Protocol de colaborare Pro Afaceri Romania
 4. Situaţie sediu
  1. Hotărâre contracte sediu CCIA Sibiu
  2. Raport situaţie sediu
 5. Mandat discuţii soluţie
  1. Hotărâre mandatare discuţii soluţie sediu CCIA Sibiu
 6. Analiză situaţie creanţă
  1. Raport situaţie creanţă Consiliu Director
  2. Raport creanţă S.C. ROŞU S.R.L.
  3. Hotărâre atragere răspundere creanţă CCIA Sibiu
 7. Aprobare listă taxe
  1. Hotărâre taxe CCIA Sibiu
  2. Tarife consultanţă juridică
  3. Tarife membri
 8. Analiza BVC
  1. Execuţie BVC CCIA Sibiu 2021
  2. Hotărâre BVC CCIA Sibiu
 9. Diverse
  1. Adresa CCIJ candidatură loc vacant CC CCIR
  2. Anexa convocare modificare statut CCIR
  3. Aviz de existenţă a cazului de forţă majoră război Ucraina din 28.02.2022
  4. Convocare Adunare Generală a CCIR – 29 martie 2022
  5. Deciziile CC CCIR decembrie 2021
  6. Altele
   1. Hotărâre salarii corectă
   2. Propuneri de îmbunătăţire a activităţii
  7. Exposib
   1. Raport privind Exposib International Travel S.R.L.
   2. Hotărâre situaţie Exposib International Travel S.R.L.
  8. RGE
   1. Draft PV intâlnire Consorţiu
   2. Hotârâre situaţie RGE
   3. Înaintare document plată AJTS
   4. Raport situaţie RGE
   5. Raportul constatărilor efective AJTS final
  9. Invitaţii
   1. Agenda CARAVANEI CONCURENŢEI – 21 martie 2022
   2. CCI, asociaţii – asistenţă BPCE context criza Ucraina
   3. Europa Globală – 17 martie 2022
   4. Eveniment 15 martie 2022 – Practici SUA în domeniul Inovaţiei, Cercetării şi Dezvoltării
   5. Invitaţie CARAVANA CONCURENŢEI – 21 martie 2022
   6. Invitaţie Conferinţa anticorupţie FBI Braşov
   7. Invitaţie Europa Globală – 17 martie 2022

Documente în urma Colegiului de conducere al CCIA Sibiu din 14 martie 2022: